Piekary Śląskie

Jakość powietrza jest dostateczna - trzymaj rękę na pulsie

Średnie zanieczyszczenie powietrza w Twoim mieście 75 µg/m3 pm10

Wczorajszy wynik: 55 µg/m3 pm10

Normy powietrza

Dla określenia jakości powietrza w Polsce monitorujemy przede wszystkim poziom pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, szczególnie groźnych dla zdrowia.

Dopuszczalny dobowy poziom stężenia pyłów PM10 może wynosić najwyżej 50µg/m3 - powyżej tej wartości uznaje się go za niebezpieczny dla zdrowia.

Sprawdzaj regularnie stan powietrza, aby nie narażać się niepotrzebnie na zanieczyszczenie, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej.

Polski indeks
jakości powietrza
PM10 [µg/m3] PM2.5 [µg/m3]
Bardzo dobry 0-20 0-13
Dobry 20-50 13-35
Umiarkowany 50-80 35-55
Dostateczny 80-110 55-75
Zły 110-150 75-110
Bardzo zły >150 >110

Sprawdź warunki

Kozłowa Góra

centrum1

Centrum2

Centrum3

Centrum4

Centrum5

Szarlej

Brzozowice

Kamień

Brzeziny Śląskie

Brzeziny Śląskie

Dąbrówka wielka

Dąbrówka wielka OSP

Miejsca pomiarów

Wybierz dzielnicę

Pył zawieszony:

PM2.5: 8µg/m3

PM2.5: 8µg/m3

Wilgotność

4%

Temperatura

20°C

Zobacz wykres

Porównaj z inną dzielnicą

Pył zawieszony:

PM2.5: 8µg/m3

PM2.5: 8µg/m3

Warunki: złe

Wilgotność

4%

Temperatura

20°C

Zobacz wykres

Kozłowa Góra

Archiwum
Pył zawieszony Dzień Tydzień Miesiąc Kwartał
PM2.5
PM10
Wilgotność i temperatura
Wilgotność
Temperatura

Definicje

 • Temperatura powietrza

  Temperatura powietrza jest parametrem atmosferycznym, mającym wpływ na każdy organizm żywy. Jest zatem jednym z podstawowych i ...

 • Wilgotność powietrza

  Wilgotność powietrza to termin, w którym zawiera się ilość pary wodnej w powietrzu. Istnieje kilka sposobów charakterystyki wilgotności:

 • Gęstość powietrza

  Gęstość powietrza to nic innego, jak masa powietrza podzielona przez jego objętość. Układ SI przyjmuje jednostkę kg/m3. Standardową ...

Ciekawostki

 • Jakość powietrza w Polsce [INFOGRAFIKA]

  Portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl) udostępnił infografikę, na której znajduje się wiele ...

 • Czyste powietrze w puszkach?

  Początkowo miał to być tylko żart – jeden z kanadyjskich start-upów postanowił stworzyć markę Vitality Air, zajmującą się sprzedażą ...

 • Ranking czystości powietrza

  Które kraje przodują w jakości powietrza, a które wręcz przeciwnie? Na którym miejscu znajduje się Polska? Sprawdziliśmy i publikujemy ...

Więcej

Skutki wdychania smogu:

Zobacz, czym grozi oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich – zabezpiecz się przed szkodliwym działaniem smogu!

System monitoringu jakości powietrza nochal

poznaj naszą ofertę

Eko Park

Partnerzy

Nochal
Radio Piekary
Piekary Śląskie