Piekary Śląskie

Powietrze jest w bardzo dobrej jakości - odetchnij pełną piersią

Średnie zanieczyszczenie powietrza w Twoim mieście 10 µg/m3

Wczorajszy wynik: 14 µg/m3

Wilgotność powietrza

5016

Wilgotność powietrza to termin, w którym zawiera się ilość pary wodnej w powietrzu. Istnieje kilka sposobów charakterystyki wilgotności:

 • Wilgotność bezwzględna – masa para wodnej (w gramach na metr sześcienny)
 • Wilgotność właściwa – masa pary wodnej (w gramach na kilogram powietrza);
 • Wilgotność względna – stosunek ciśnienia pary wodnej w powietrzu do prężności nasyconej pary wodnej nad płaską powierzchnią wody.

Istotne definicje

Aby w pełni pojąć zagadnienia związane z wilgotnością powietrza, należy poświęcić nieco uwagi poniższym terminom:

 • Wilgotność bezwzględna to inaczej masa pary wodnej w jednej jednostce objętości powietrza (g/m3)
 • Wilgotność względna wyraża stosunek zależność pomiędzy ilością pary wodnej znajdującej się w powietrzu aktualnie, a ilością pary wodnej, jaką w danych warunkach może utrzymać powietrze
 • Właściwa wilgotność powietrza to stosunek masy pary wodnej do masy wilgotnego powietrza (g/kg)
 • Aktualna prężność pary wodnej opisuje wartość ciśnienia, które para wodna wywiera na powietrze (w milibarach)
 • Nasycenie powietrza to opis stanu, w którym ilość pary wodnej w powietrzu jest tak duża, na jaką pozwalają warunki (temperatura oraz ciśnienie). W razie zmiany warunków może nastąpić resublimacja lub kondensacja
 • Punkt rosy to inaczej temperatura konieczna do wystąpienia saturacji (nasycenia) powietrza. W obliczaniu punktu rosy nie uwzględnia się zmian ciśnienia oraz wilgotności powietrza
 • Temperatura termometru suchego to zwykły odczyt temperatury z suchego termometru
 • Temperatura termometru wilgotnego oznacza odczyt temperatury z termometru owiniętego mokrym materiałem po odparowaniu wody. Urządzenie to zawsze wskaże niższą temperaturę od suchego, ponieważ proces parowania pobiera ciepło
 • Kondensacja to przemiana gazu w ciecz, na przykład pary wodnej w wodę

Amplituda temperatury powietrza

Amplitudą nazywamy różnicę pomiędzy najniższą a najwyższą temperaturą w danym okresie. Przykładowym przedziałem czasowym może być doba lub rok. Pomiary amplitudy stanowią kryterium dopasowanie danego miejsca do typu klimatu.


Definicje


Znajdź nas


 • Ciekawostki

  Są rzeczy, o których nie śniło się... ekologom - sprawdź ciekawostki o smogu!

 • Definicje

  Twarde fakty i fachowa wiedza - poznaj podstawowe terminy dotyczące smogu i zanieczyszczeń.

Więcej

Skutki wdychania smogu:

Zobacz, czym grozi oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich – zabezpiecz się przed szkodliwym działaniem smogu!

System monitoringu jakości powietrza nochal

poznaj naszą ofertę

Eko Park

Partnerzy

Nochal
Radio Piekary
Piekary Śląskie